Hanke
Utvecklingsprojekt - 16326

Energiapuun ja tuhkan tilaus-toimitusjärjestelmä

Aalto-korkeakoulusäätiö sr

01.04.2016 - 31.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan energiapuun hankinnan ja tuhkan hyödyntämisen liiketoimintamalli, jossa toimitusketju tuottaa uudella tilaus-toimitusjärjestelmällä alueiden polttoaineet lämpö- ja sähkövoimalaitoksille; ja jossa toimitusketju palauttaa tuhkan lannoitteeksi lähialueiden metsiin ja metsäteiden rakentamiseen sekä maanrakennukseen. Tavoitteena on tehostaa energiapuun hankintaa (10 %) ja tuhkan hyödyntämistä (20%). Näihin päämääriin pyritään uudentyyppisellä kiertotalouden lähestymistavalla; yhdistämällä puunhankinnan ja tuhkan käsittelyn toimitusprosesseja toisiinsa kannolta kannolle -periaatteella. Kehittämistyö jakaantuu kolmeen tehtäväkokonaisuuteen. (1) Toimitusketjun sopimus- ja logistiikkamallin sekä tilaus-toimitusjärjestelmän vaatimusmääreiden luomiseen. Puupolttoaineiden ja tuhkan käsittelyn prosesseja tarkastellaan rinnakkain. (2) Tuhkan hyödyntämisen palautusketjun luominen. Hankkeessa selvitetään alueen tuhkamäärät, potentiaalinen kysyntä lannoituksessa ja tienrakentamisessa, jalostaminen ja varastointi rakeistamossa sekä tiedottaminen ja tilaus- ja toimituskäytännöt metsänomistajille ja maanviljelijöille sekä muille tilaajille. (3) Puun ja tuhkan hankinnan digitalisointi tilaus-toimitusjärjestelmällä ja sen ohjelmoinnilla. Tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa tilauksia, puu/tuhkavarastojen noutoja ja logistiikkaa sekä seurantaa. Tilaus-toimituspalvelu toimii pilvipalvelussa www.msard.fi. Yritykset voivat käyttää tilaus-toimituspalvelua älypuhelimella, IPadilla ja PC:llä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16326

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt