Hanke
Utvecklingsprojekt - 12058

Energiapuusta yrittäjyyttä biotalouteen Kaakkois-Suomessa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.09.2015 - 30.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa perustietoa uuden ajantasaisen laserkeilaukseen perustuvan metsävaratiedon perusteella ja selvittää yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa metsäenergian määrää ja saatavuutta Kaakkois-Suomen metsistä, lisätä metsäenergian tarjontaa ja kysyntää monipuolistuvan metsäbiomassan jalostuksen ja käyttäjien tarpeisiin sekä tukea ja edistää paikallista energiayrittäjyyttä ja yritystoimintaa. Hanke edistää metsäenergia-alan yritystoimintaa ja energiaomavaraisuutta, maaseudun elinkeinorakenteen uudistumista ja on osa maakunnan bioenergian kehittämiskokonaisuutta. Hanke edistää sekä maakunnallista että kansallista bioenergian käyttötavoitteen toteutumista ja sitä kautta hillitsee ilmastonmuutosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12058

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

30.09.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Skogsenergi
bioenergi
hållbar användning av skog
miljö
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt