Hanke
Utvecklingsprojekt - 197498

Energiatehokas ja uusiutuva Teisko (ETUTeisko)

Ekokumppanit Oy

01.05.2022 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tampereen kaupungin päästöistä lähes 40 % aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Energiatehokas ja uusiutuva Teisko –hankkeessa on tavoitteena vähentää öljylämmitysjärjestelmien määrää ja öljynkäyttöä sekä sähkölämmitteisten pientalojen ostosähkön tarvetta ja tehostaa yleensä energiankäyttöä Teiskon alueella Tampereella. Tampere on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2030 ja hankkeen toimenpiteet tukevat tavoitetta. Viime aikoina energian hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Energian hintojen nousu kasvattaa halukkuutta tehostaa energiankäyttöä ja siirtyä korvaaviin lämmitysmuotoihin. Hankkeessa lisätään huoltovarmuutta energian osalta ja hidastetaan energiaköyhyyttä. Energiatehokas ja uusiutuva Teisko -hankkeessa kehitetään monistettava toimintamalli, jossa Teiskon asukkaat omin voimin, energianeuvonnan tukemana ja yhteistyössä etenkin alueella toimivien yritysten kanssa tekevät työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Samalla he vähentävät energiaköyhyyttä Teiskossa. Tarkoituksena on kerätä aktiivisten asukkaiden yhteisö, joka toiminnallaan ja esimerkillään innostaa muita mukaan energiatehokkuustoimiin. Teiskon alueella järjestetään kohdennettua energianeuvontaa alueen ominaispiirteet huomioiden yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Lisäksi perustetaan Ekoverkosto ja tuotetaan neuvontaa tukevaa viestintämateriaalia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

197498

Aloituspäivämäärä

01.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

energieffektivitet
klimatförändring
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt