Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 214080

Energiatehokkuuden ja työajan säästäminen

Ovaskala Oy

02.11.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Energiatalouden omavaraisuuteen tähtäävä uusiutuvan energian järjestelmän kehittäminen, kalasammioiden määrän lisääminen liittyen logistiikan parantamiseen ja mönkijän hankinta liittyen talvikalastuksen kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021 - 2027

Projektnummer

214080

Startdatum

02.11.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner