Hanke
Utvecklingsprojekt - 8373

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla (energiatehokkuuden valtakunnallinen koordinaatiohanke)

ProAgria Keskusten Liitto ry

30.08.2015 - 09.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulle edistää maaseutuohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin mukaisien energiapalvelujen saatavuutta, käyttöä ja tunnettuutta maatiloilla ja maaseutuyrityksissä. Hanke toteuttaa tätä tavoitetta viestinnällä ja energiapalveluja toteuttavien henkilöiden valmiuksien kehittämisellä. Näitä tavoitteita toteutetaan yhteistyössä alueellisen hanketoiminnan kanssa. Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla ¿ energiatehokkuuden koordinaatiohanke edistää maaseutuohjelman ja energiatehokkuusdirektiivin mukaisien energiapalvelujen saatavuutta, tunnettuutta ja käyttö maatiloilla ja maaseudun yrityksissä. Hanke edistää myös maaseutuohjelman ja muiden mahdollisuuksien tarjoamien tuki-ja rahoitusvälineiden käyttöä energiatehokkuutta ja ilmastotavoitteita palveleviin investointeihin. Hanke tiivistää energiatehokkuuden alalla toimivien verkostojen ja toimijoiden yhteistyötä. Hanke tukee alueellista hanketoimintaa tuottamalla sisältöä ja viestinnällistä materiaalia alueelliseen toimintaa energiatehokkuudesta, välittää onnistumisia ja hyviä käytäntöjä kentältä ja välittää tärkeitä ajankohtaisia asioita valtakunnan tasolta alueille ja päinvastoin. Hanke tarjoaa asiantuntija-apua hallinnolle energiatehokkuuden seurantaan ja raportointiin liittyvissä asioissa. Hanke toteuttaa viestintää monikanavaisesti. Hanke yhdistää viranomaisia, energiatoimijoita, energiapalvelujen tarjoajia ja hanketoimijoita uutiskirjein, sosiaalisen media avulla, käytännön demonstraatioin ja tuottamalla monikäyttöistä viestinnällistä materiaalia. Hanke jatkaa aikaisempien hankkeiden vaikuttavuuden elinkaarta kokoamalla yhteen olemassa olevat materiaalit ja välineet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8373

Aloituspäivämäärä

30.08.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande koordineringsprojekt

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bioenergi
energieffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt