Projekt
Utvecklingsprojekt - 185125

Enontekiön kylät

ENONTEKIÖN KUNTA

31.12.2021 - 27.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Enontekiön 24 kylää poikkeavat toisistaan elinkeinorakenteen, ikärakenteen, historian, maiseman ja luonnon muovaamina. Luontaistalous on merkittävää kaikissa kylissä. Matkailu on erityisen tärkeä kolmessa kylässä, mutta vaikuttaa myös monissa muissa kylissä. Asukkaat arvostavat alueen historiaa ja kulttuurista pääomaa. Kyläläisillä on kokemus, että alueen ja sen ihmisten historian soisi saavan aiempaa paremmin tunnustusta ja näkyvyyttä. Kylien kehittämisen tarve on noussut Enontekiöllä viime vuosina säännöllisesti eri yhteyksissä. Kehityskohteista esiin on noussut mm. tarpeita rakennetun- ja luontoympäristön sekä palvelujen kehittäminen, kulttuurisen historian tarinallistaminen, oman kestävän elämäntavan kehittäminen sekä kylien halu osallistua enemmän alueella tapahtuvaan matkailuun. Enontekiön kylät -hankkeella kylät saavat tunnistettua omat vahvuutensa ja löydettyä oman tarinansa. Lisäksi kylät kartoittavat kehittämisen tarpeet ja ryhtyvät työstämään niitä valmiuksien mukaan eteenpäin. Hankkeessa tuetaan kylistä kertovaa viestintää ja hyödynnetään sitä kylien oman viestimisen ohella kunnan viestinnässä sekä matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa tarkastellaan asioita myös matkailun kannalta; miten kylät tai yrittäjyyttä suunnittelevat kyläläiset voivat lisätä osallisuutta alueella tapahtuvassa kotimaan ja ulkomaan matkailussa. Enontekiön kylät -hankkeessa järjestetään kaikille kylille työpajoja, joissa kartoitetaan kylän omaa identiteettiä, olemassa olevia vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Projektipäällikkö tukee ja ohjaa kyliä toimenpiteissä ja kokoaa tietoa. Ostopalveluilla hankitaan lisäosaamista kylille nousseiden tarpeiden ja kylistä viestimisen tueksi. Hankkeen toimenpiteet lisäävät kylissä asukkaiden osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja tietoa omasta kylästä sekä keinoista toteuttaa kehittämistarpeita. Nämä kaikki yhdessä lisäävät kylien vetovoimaisuutta, asukkaiden elämisen laatua sekä tuo lisää mahdollisuutta uudelle yritystoiminalle kylissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

185125

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

27.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner