Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 29788

Entinen kunnantalo aktiiviseksi kyläkeskukseksi

Karjalohjan Kylätalo ry, Karislojo Byagård rf

06.06.2016 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, Karjalohjan Taidetalo ry osti keväällä 2016 Lohjan kaupungilta nimelliseen hintaan tyhjilleen jääneen, vuonna 1908-09 rakennetun Karjalohjan entisen kunnantalon (588m2). Ostotarjouksen liitteeksi yhdistys keräsi 37 puoltavaa kannanottoa paikallisilta ja alueen yhdistyksiltä, yrityksiltä ja vaikuttajilta sekä 576 adressein kerättyä nimeä. Karjalohjan Taidetalo ry:n tavoitteena on luoda kiinteistöstä aktiivinen kyläkeskus, joka tarjoaa seudun kanta- ja vapaa-ajan asukkaille matalan kynnyksen kohtaamis-, harrastus-, kurssi- ja kokouspaikan. Yhdistys hakee investointitukea kahdelle vuodelle kiinteistön yleishyödyllisten tilojen kunnostukseen ja varustukseen. Omarahoitusosuus aiotaan toteuttaa lähes kokonaisuudessaan vastikkeettomalla työllä. Yhdistys on toivottanut koko kylän tervetulleeksi luomaan yhteistä kyläkeskusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29788

Aloituspäivämäärä

06.06.2016

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt