Hanke
Utvecklingsprojekt - 185871

ENTREPRENÖRSKAP, HÄLSA OCH VÄLFÄRD

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

30.04.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd strävar efter att stöda nya företagare att utveckla företagsidéer och entreprenörskap som främjar hälsa och välfärd, samt att etablera nya företag på landsbygd och i skärgård. Projektet är ett pilotprojekt som i främsta rummet riktar sig till företagsintresserade personer med en grundexamen inom social- och hälsovårdsområdet och företagsekonomi. Målet är att deltagarna under pilotprojektets lopp etablerar nya företag som betjänar kunder/klienter och patienter inom social- och hälsovårdsområdet på landsbygden och i skärgården. Företagen kan rikta sig antingen till serviceanvändarna som köpare av tjänster eller till den offentliga sektorn som köpare av lagstadgad service. I dagens läge är utbudet av service och tjänster inom social- och hälsovårdsområdet på landsbygden och i skärgården tillgodosett framför allt medelst den offentliga sektorns service och tjänsteproduktion. Flera studier och framtidsscenarier lyfter dock fram behovet av att utveckla service- och tjänsteutbudet för att svara mot framtidens behov. I dagens läge är serviceutbudet särskilt inom hälsa och välfärd ganska begränsat på landsbygd, i skärgård och glesbygd. Social- och hälsovårdssektorn är även den sektor som år 2018 sysselsatte minst antal företagare enligt den branschindelning Statistikcentralen följer. I strävan efter att skapa ett större utbud av företag och serviceproducenter inom social- och hälsovård bör kunskap inom företagsamhet och entreprenörskap utvecklas, liksom det interdisciplinära samarbetet mellan social- och hälsovårdsområdets aktörer och privata och tredje sektorns aktörer. Projektets mål är att bidra till att föda nya företagsidéer, lyfta fram goda exempel och visa att det är möjligt för professionella inom hälsa och välfärd att vara företagare på landsbygd och i skärgård.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

185871

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt