Projekt
Utvecklingsprojekt - 259196

Entreprenörskap och hälsa i Åboland

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.01.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets huvudsakliga mål är att bidra till att föda nya företagsidéer, utveckla kompetens inom företagsamhet och entreprenörskap inom hälsa och välfärd samt utveckla nya verktyg och arbetssätt för entreprenörskap i Åboland. Projektets målgrupp är personer med tidigare examen inom social- och hälsovård som är intresserade av att bli företagare samt yrkeshögskolestuderande inom hälsa och välfärd och företagsekonomi. Projektet kommer att genomföras genom en behovsanalys av hälso- och välfärd i Åboland, som kommer att följas upp av kompetensutveckling. Detta kommer att följas med odling idéer om entreprenörskap inom hälsa och välfärd i Åboland, utveckla och testa nya verktyg och starta nya företag. Projektets förväntade resultat och effekter är kunskap om behovet av nya hälsa- och välfärdstjänster i Åboland, ökade entreprenöriella färdigheter bland social- och hälsovårdspersonal samt nya företag i Åboland som erbjuder social- och hälsovårdstjänster. Projektet kommer att gynna social- och hälsovårdspersonal, invånare i Åboland och regionens affärsliv. Projektet kommer att inledas 2024 och pågår i 2 år på Yrkeshögskolan Novia och i Åboland.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259196

Slutdatum

30.01.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för aktörer på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner