Hanke
Utvecklingsprojekt - 96139

ERÄILYSTÄ ELINVOIMAA – yritysryhmähanke

Hyrynsalmen kunta

30.04.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähankkeen pääteema on markkinoinnin tehostaminen. Yritykset tarvitsevat uusia asiakkaita sekä asiakas- ja kassavirtaa tasaisemmin ympäri vuoden. Tavoitteena on kehittää yhteisiä ohjelmapalvelutuotteita, joissa yritysten toisiaan täydentävät palvelut pääsevät esille. Tarjonta on monipuolista ja monin tavoin paketoitavissa ja yhdisteltävissä. Kotimaisten asiakkaiden lisääntyminen sekä ulkomaalaisten asiakasryhmien tavoittaminen on yritysryhmän yhteinen tavoite. Yritykset ovat tämän vuoksi valmiita panostamaan sekä yrityksen näkyvyyteen, yhteiseen näkyvyyteen, ristiin markkinointiin sekä hakeutumaan suoraan yhteistyöhön matkatoimiston ja matkanjärjestäjien kanssa. Yritysryhmähankkeessa keskitytään ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Yhteisiä toimenpiteitä ovat: Ohjelmapalveluiden tuotteistaminen Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen Matkailutuotteen esittelymateriaalit ja markkinointikampanjan rakentaminen Toiminnan organisointi vuosikellon avulla Yrityskohtaisten toimenpiteiden kautta kehitetään yritysten verkkonäkyvyyttä ja suunnitellaan markkinoinnin työkalut ristiinmarkkinointiin soveltuviksi ja yritysten oman palvelumyynnin tarpeisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

96139

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

aktivitetsturism
marknadsföring
matturism
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt