Hanke
Utvecklingsprojekt - 36596

Eräjärvi ja lähiseutu Suomeen ja maailmalle

Eräjärven Urheilijat r.y.

30.11.2016 - 22.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehdään Eräjärven kylän ja lähiseudun toimijoiden kanssa laajassa yhteistyössä alueen markkinointisuunnitelma. Siinä konkretisoidaan aiemmin tehdyt matkailupaketit ja luotavat uudet paketit määrittelemällä mm. markkinoinnin kohderyhmät ja -alueet, opastukset, oheispalveluja tarjoavat toimijat, kaikkien eri palvelujen hinnat ja oheispalveluista perittävät provisiot. Näin paketeista tulee sellaisia, joita kuka tahansa paikallinen toimija tai maakunnalliset matkailutoimijat voivat yhdenmukaisesti ja helposti myydä. Vastaavalla tavalla tehdään Eräjärvellä ja lähiseudulla järjestettävien tapahtumien, tilaisuuksien ja tapahtumatilojen konkretisointi helpommin myytäviksi tuotteiksi. Hankkeessa valmistetaan myös uusia Eräjärven ja lähiseudun matkailullisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Markkinointisuunnitelmat tuotetaan useissa sekä paikallisin että ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämissä työpajoissa. Työpajoihin osallistuvat kustakin käsiteltävästä teemasta kiinnostuneet tahot ja henkilöt. Hankkeessa opastetaan eri toimijoiden nettimarkkinoinnin toteuttamista. Hankkeessa tehdään selvitys Eräjärvellä olevien lyhyiden yksityisten latujen yhdistämisestä koko entistä kuntaa kattavaksi yhtenäiseksi laduksi. Selvitys tehdään yhdessä maanomistajien ja moottorikelkkailijoiden kanssa. Tavoitteena on palauttaa 1980-luvulla viimeksi hiihdetty Kiiskenkierros yhdeksi talvitapahtumaksi. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuus järjestää talvikalatustapahtuma, jossa kansainvälisille ja kotimaisille vieraille opetetaan mm. verkkokalastusta jään alta. Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia ja mm. perustamiskustannuksia käynnistää uudelleen elokuvien esitystoiminta Eräjärvellä esimerkiksi perustettavan osuuskunnan toimintana. Hanke tarjoaa tarvittavaa asiantuntija-apua, mutta ei osallistu mahdollisiin investointikustannuksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36596

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

22.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt