Projekt
Utvecklingsprojekt - 261258

Erämatkailusta elinvoimaa Kuusiokuntiin

Soinin kunta

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Soinissa ja lähialueella on viimeisen vuoden aikana tehty merkittävää työtä metsästys- ja luontomatkailun kehittämisen saralla. Alueella on koottu uusi erämatkailun yhteistyöverkosto, tiivistetty yhteistyötä, tuotteistettu luonto- ja metsästysmatkailutuotteita ja luotu oma uusi tuotekokonaisuus nimeltään Erämaanlumo. Kuusiokuntien alueella nähdään vahvaa potentiaalia luontomatkailun ja metsästysmatkailun osalta yhteistyön tiivistämiseen ja laajentamiseen entisestään, kumppaniverkoston kasvattamiseen, luonto- ja metsästysmatkailutuotteiden jatkokehittämiseen sekä alueen tunnettuuden edistämiseen matkailukohteena. Työ on saatu hyvin alkuun ja on ilmennyt selkeä tarve luontomatkailun jatkokehittämiselle. Soinin vesien virkistyskäytön kehittämishankkeen edetessä on noussut myös selkeä tarve kalastusmatkailun kehittämiselle alkaen kalastusmahdollisuuksien paremmasta kartoittamisesta ja kalastuslupamyynnin selkeämmästä tiedottamisesta. Yhteistyöverkoston laajentuminen Ähtäriin, Alavudelle ja Kuortaneelle tuo laajemman palveluverkoston asiakkaiden ulottuville ja monipuolistaa kokonaisuutta. Esimerkiksi Ähtärinjärven hyödyntäminen kalastus- ja matkailukohteena on tavoitteena niin Ähtärin kuin Soininkin suunnasta. Alueella on erityislaatuisia mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta. Alueella nähdään tarvetta myös nuorille suunnatulle erätoiminnalle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kuusiokuntien alueen tunnettuutta erämatkailukohteena. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena toimintaan sitoutetaan lisää toimijoita Kuusiokuntien toimialueelta. Yhteistyöverkosto tuotteistaa uusia kalastus- ja erämatkailutuotteita. Erämatkailun kehittämisen kautta on mahdollista kehittää uutta monipuolista yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kesken ja siten vahvistaa alueen elinvoimaa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261258

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner