Hanke
Utvecklingsprojekt - 97744

Esiselvitys ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotoinnista Teuvalla.

Teuvan kunta

31.05.2019 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet 1. Selvittää toimintamalli ikäihmisten aktivoinnille Teuvalla. 2. Selvittää liikkuvan palvelumallin toteuttaminen. Tavoitteisiin päästään esiselvityshankkeen aikana selvittämällä mm. seuraavat keskeiset asiat. - Millaista aktivointia ja toimintaa ikäihmiset haluavat Teuvalle. Erityisesti selvitetään mitä halutaan muualla kuin keskustaajamassa järjestettäväksi. - Järjestöjen ja muiden toimijoiden sitoutuneisuus osallistumaan ikäihmisten aktivointiin. - Yhteistyö ja rajapinnat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY:n) ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään. - Liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toiminnan pilotoinnin suunnittelu. Selvitysten lisäksi hankkeessa järjestetään tutustumiskäynti Mallu-auton toiminta-alueella. Mallu-auto on Eksoten liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto. Mallu-autossa saa myös suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja ja laboratoriopalveluna näytteenottoa. Mallu-auto kiertää eri puolilla Etelä-Karjalaa. Esiselvityksen suunniteltu toteuttamisaikataulu on kokonaisuudessaan kuusi kuukautta ajalla 1.6.¿31.12.2019, mutta varsinainen esiselvitys toteutetaan kolmessa kuukaudessa. Aikaa varataan myös hankintaprosessiin, maksatukseen ja raportointiin. Esiselvitys toteutetaan ostopalveluna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

97744

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt