Projekt
Utvecklingsprojekt - 14587

Esiselvitys kannonnoston kehittämismahdollisuuksista

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

27.09.2015 - 02.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on esiselvitys, jossa määritellään uudenlainen menetelmä kantojen korjuuseen energiakäyttöön. Menetelmä tehostaa korjuuta ja kuljetusta sekä parantaa kantomurskeen laatua polttoaineena. Työssä kartoitetaan kantojen korjuun ongelmakohtia kirjallisuuslähteiden ja alan toimijoiden haastatteluiden avulla. Uusia ratkaisuja muodostetaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Ne kuvataan ja niiden hyödyllisyys ja toteuttamismahdollisuudet arvioidaan sekä tuotetaan ehdotukset uuden menetelmän kaupallistamishankkeeksi. Hankkeessa myös kartoitetaan potentiaalisia kumppaneita kaupallistamiseen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään kaupallistamisprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14587

Startdatum

27.09.2015

Slutdatum

02.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner