Hanke
Utvecklingsprojekt - 14587

Esiselvitys kannonnoston kehittämismahdollisuuksista

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

27.09.2015 - 02.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvitys, jossa määritellään uudenlainen menetelmä kantojen korjuuseen energiakäyttöön. Menetelmä tehostaa korjuuta ja kuljetusta sekä parantaa kantomurskeen laatua polttoaineena. Työssä kartoitetaan kantojen korjuun ongelmakohtia kirjallisuuslähteiden ja alan toimijoiden haastatteluiden avulla. Uusia ratkaisuja muodostetaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Ne kuvataan ja niiden hyödyllisyys ja toteuttamismahdollisuudet arvioidaan sekä tuotetaan ehdotukset uuden menetelmän kaupallistamishankkeeksi. Hankkeessa myös kartoitetaan potentiaalisia kumppaneita kaupallistamiseen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään kaupallistamisprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14587

Aloituspäivämäärä

27.09.2015

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Skogsenergi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt