Projekt
Utvecklingsprojekt - 261811

Esiselvityshanke – Päijät-Hämeen vesistömatkailun kehittäminen

Lahden seutu - Lahti Region Oy

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Nopeasti koronan jälkeen elpynyt matkailu on yksi Suomen maaseudun vetovoimaa lisäävistä kasvavista elinkeinoista. Koronan jälkeisessä matkailumaailmassa puhdas vesi ja luonto ovat lisänneet merkitystään. Ilmaston lämpeneminen ja luonnonilmiöt tarjoavat kansainvälisessä matkailussa turvalliselle ilmastoltaan viileämmälle Päijät-Hämeelle uusia mahdollisuuksia. Päijät-Hämeessä matkailun kehittäminen perustuu maakunnalliseen matkailustrategiaan. Matkailustrategian mukaisesti Päijät-Häme on Pohjois-Euroopan saavutettavin järvialue, joka houkuttelee matkailijoita maailmalta – Lahden seudulta hyvää oloa puhtaasta vedestä, ilmasta ja ruuasta – mausteina kulttuuritarjonta ja paikallinen elämäntyyli. Vesistömatkailun kehittäminen tukee maaseudun kehittymistä ja vetovoiman lisäämistä. Päijät-Hämeen järvet yhdistävät kaupunkeja ja kuntia ja seutuja matkailukohteiksi. Vesistömatkailu eri tunnista kuntarajoja ja vesistömatkailun kehittäminen tukee vahvasti kaupungin ja maaseudun välisen yhteistyötä. Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategia "Hyvän Elämän Päijät-Häme 2023-2027" tukee vesistö- ja luontomatkailun kehittämistä. Tämän hanke on Päijät-Hämeen vesistömatkailun esiselvityshanke. Tavoitteena on 1) toteuttaa tilannekartoitus Päijät-Hämeen matkailustrategian mukaisen vesistömatkailun kehittämiseen liittyvistä toimijoista laaja-alaisesti 2) toteuttaa yhteistyössä vesistömatkailun ekosysteemin toimijoiden kanssa Päijät-Hämeen matkailustrategian toteutumista edistävä vesistömatkailun toimintaohjelma 2024-2025 sekä luoda strategisemmat linjaukset vuosille 2026-2027 3) toimintaohjelma sisältää keskeiset yhteisesti toimijoiden hyväksymät tavoitteet sekä mittarit 4) rakentaa toimintaohjelman pohjalta hankekokonaisuus eli toimintaohjelman toteutukselle rahoitus, millä rahoitetaan keskeiset toimenpiteet edistää tavoitteiden mukaisen vesistömatkailun toteuttamista Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen maakunnan mikro- ja pk-yritykset.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261811

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner