Projekt
Utvecklingsprojekt - 56581

ESISELVITYSHANKE YLÄ-SAVON JÄRJESTÖTOIMINNAN JA KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KAN-SAINVÄLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMISEKSI

Iisalmen kaupunki

01.01.2018 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ylä-Savon kunnat haluavat selvittää tämän esiselvityshankkeen avulla, mitkä yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneet lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia tarpeita kv-toiminnoille ja -toimintamuodoille olisi ja miten niitä voitaisiin kuntien ja järjestöjen jo olemassa olevien kv-verkostojen kautta toteuttaa. Tavoitteena on esiselvityksen aikana laatia varsinaisen kehittämishank-keen toteutussuunnitelma sekä tehdä Euroopan alueelta 3-4 Leader-toimintaryhmän kanssa konkreettiset yhteistyösopimukset kehittämishankkeen toteuttamisesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

56581

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner