Hanke
Utvecklingsprojekt - 56581

ESISELVITYSHANKE YLÄ-SAVON JÄRJESTÖTOIMINNAN JA KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KAN-SAINVÄLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMISEKSI

Iisalmen kaupunki

01.01.2018 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ylä-Savon kunnat haluavat selvittää tämän esiselvityshankkeen avulla, mitkä yläsavolaiset järjestöt olisivat kiinnostuneet lisäämään kansainvälistä yhteistyötään, millaisia tarpeita kv-toiminnoille ja -toimintamuodoille olisi ja miten niitä voitaisiin kuntien ja järjestöjen jo olemassa olevien kv-verkostojen kautta toteuttaa. Tavoitteena on esiselvityksen aikana laatia varsinaisen kehittämishank-keen toteutussuunnitelma sekä tehdä Euroopan alueelta 3-4 Leader-toimintaryhmän kanssa konkreettiset yhteistyösopimukset kehittämishankkeen toteuttamisesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

56581

Aloituspäivämäärä

01.01.2018

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt