Projekt
Utvecklingsprojekt - 55977

Esittelyhanke ITE Saimaalla

Maaseudun Sivistysliitto ry

28.02.2018 - 09.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

ESITTELYHANKE nostaa esiin Etelä-Savon alueen ITE-taidetta kolmella toimenpiteellä: 1) Tuotetaan esittelyaineistoa Etelä-Savon ITE-taiteilijoista verkkosivuille, some-kanaville, blogiin, esitteiksi ja tallenteiksi sekä toteutetaan alueen ITE-taidetta esittelevä loppuraportti verkko- ja printtijulkaisuna. Aineistot toimivat hankkeen viestinnän välineinä ja tulosten dokumentoijina ja levittäjinä. 2) Toteutetaan satelliittimainen näyttelyiden verkosto. Metsämuseo Luston keskusnäyttely avaa monipuolisen kuvan suomalaiseen nykykansantaiteeseen ja kylä- ja pihanäyttelyt nostavat esiin paikallisia ITE-taiteilijoita. Näyttelyiden verkosto toimii omaperäisyydessään kiinnostavana ja viestinnällisesti tehokkaana kokonaisuutena. 3) Aktivoidaan matkailupalveluiden tuottajia, oppilaitoksia ja kylätoimijoita ITE-kohteiden hyödyntämiseen. Autetaan tunnistamaan kohteiden mahdollisuudet Saimaan alueen matkailutarjonnassa, lasten ja nuorten kulttuuriympäristökasvatuksessa ja kylien asukkaiden toiminnallisessa yhteistyössä. ETELÄ-SAVOSSA on n. 30 itseoppinutta taiteilijaa, jotka ovat luoneet omaperäistä tuotantoa ja taideympäristöjä. Heistä on koottu tietoja Piällysmiehen ja Rajupusun alueen kartoitushankkeessa ja myös Veej'jakajan alueelta yksityisrahoituksella. Tätä aineistoa hyödynnetään esittelyhankkeessa. Kylätoimijat, yhdistykset, taiteentekijät, eri-ikäiset ja -taustaiset asukkaat sekä matkailualan toimijat ovat hankkeen kohderyhmää ja kumppaneita. Hankkeessa syntyy näkemystä matkailullisista vetovoimatekijöistä. Syntyy näkemystä paikalliskulttuurin mahdollisuuksista tuottaa omaleimaista tarjontaa mm. retkikohteiksi hankealueen yrityksille ja koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen. Syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, käytännön tekoja, viihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja identiteettiä kohtaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

55977

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

09.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner