Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 80145

Eskola-talon investointihanke

Eskolan Kyläpalvelu Oy

20.08.2018 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Eskola-talo on Eskolan kylän oma monipalvelukeskus, joka palvelee koko kylää. Monipuoliset tilat tarjoavat mahdollisuuden paitsi yritys-, myös harrastustoiminnalle ja erilaisille kokouksille. Eskolan yhdistykset saavat käyttää kokoustiloja ilmaiseksi. Rakennuksen omistaa Eskolan Kyläpalvelu Oy, yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena ei ole tavoitella voittoa omistajilleen, vaan käyttää yrityksestä saadut tulot kylää hyödyttävään palvelutoimintaan. Investointihankkeessa parannetaan Eskola-talon energiatehokkuutta ja haetaan säästöjä toimintakustannuksiin laitteistoa uudistamalla. Hankkeessa hankitaan Eskola-talolle aurinkovoimala lähinnä käyttöveden lämmittämisessä tarvittavan sähkön tuottamiseksi, mutta myös muuten sähkökustannusten pienentämiseksi. Käyttövesi on aiemmin lämmitetty öljyllä, joten hankkeessa hankitaan myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. Lisäksi talon ilmastointia tehostetaan keittiön uudella korvausilmaputkella ja siihen liitettävällä moottorilla. WC-tiloja päivitetään nykyvaatimuksia vastaaviksi. Tehdyt toimenpiteet ovat investointi, joka parantaa kiinteistön toimintaedellytyksiä paitsi välittömästi, myös pitkällä tähtäimellä, sekä parantavat kiinteistön ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

80145

Startdatum

20.08.2018

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner