Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 80145

Eskola-talon investointihanke

Eskolan Kyläpalvelu Oy

19.08.2018 - 16.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Eskola-talo on Eskolan kylän oma monipalvelukeskus, joka palvelee koko kylää. Monipuoliset tilat tarjoavat mahdollisuuden paitsi yritys-, myös harrastustoiminnalle ja erilaisille kokouksille. Eskolan yhdistykset saavat käyttää kokoustiloja ilmaiseksi. Rakennuksen omistaa Eskolan Kyläpalvelu Oy, yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena ei ole tavoitella voittoa omistajilleen, vaan käyttää yrityksestä saadut tulot kylää hyödyttävään palvelutoimintaan. Investointihankkeessa parannetaan Eskola-talon energiatehokkuutta ja haetaan säästöjä toimintakustannuksiin laitteistoa uudistamalla. Hankkeessa hankitaan Eskola-talolle aurinkovoimala lähinnä käyttöveden lämmittämisessä tarvittavan sähkön tuottamiseksi, mutta myös muuten sähkökustannusten pienentämiseksi. Käyttövesi on aiemmin lämmitetty öljyllä, joten hankkeessa hankitaan myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. Lisäksi talon ilmastointia tehostetaan keittiön uudella korvausilmaputkella ja siihen liitettävällä moottorilla. WC-tiloja päivitetään nykyvaatimuksia vastaaviksi. Tehdyt toimenpiteet ovat investointi, joka parantaa kiinteistön toimintaedellytyksiä paitsi välittömästi, myös pitkällä tähtäimellä, sekä parantavat kiinteistön ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80145

Aloituspäivämäärä

19.08.2018

Loppumispäivämäärä

16.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt