Hanke
Utvecklingsprojekt - 10362

Espoon ja Kirkkonummen saaristo tunnetuksi

Enter Espoo Oy

04.08.2015 - 02.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvitys ja toimintasuunnitelman laatiminen Espoon ja Kirkkonummen saariston ja rannikkoalueiden kehittämiseksi. Espoon ja Kirkkonummen merellisen saariston palveluiden aktivointi, kehittäminen ja tarjonnan monipuolistaminen on jäänyt alueella muiden toimialojen kehittämisen varjoon. Alueen asukkaat ja alueella vierailevat tarvitsevat uusia palveluita ja yritykset apua liiketoimintansa aktivointiin. Erityisesti uusien saaristokohteiden tunnistaminen, kartoittaminen ja niiden löytäminen Espoon ja Kirkkonummen rannikkoalueelta, aktivointi ja tuotteistaminen sekä saattaminen yleiseen tietoisuuteen on jäänyt tekemättä. Kohteita on, mutta palveluiden kehittämiseen yrittäjille ei ole apua tai mahdollistajaa eikä yrityksillä ole tietoa, kenelle ja mille muuttuville markkinoille palveluita voi tuottaa. Rannikkoalueen mahdollisuudet on ensin selvitettävä ja selvityksen pohjalta on laadittava kattava, pitkäjänteinen suunnitelma alueen kehittämiseksi. Mahdollisen rahoituksen etsiminen (EMO, ESKO sekä sijoittajat) on ollut hankalaa eikä markkinoinnin ja myynnin käynnistämiseen uusissa kanavissa (esim. digitaaliset ratkaisut, 3D -mainonta) ole osaamista eikä verkostoja. Olemassa olevien verkostojen aktivointi (esim. HelsinkiFishingGuide -yritysryhmä) ja uusien avausten tarjoaminen yrityksille (esim. proto -pajat) avaisivat mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. Espoon ja Kirkkonummen rannikkoalueella on myös useita yrityksiä matkailun toimialalla joiden kehityksen esteenä on infraan kohdentuvien pääomien puute. Matkailu ja palveluliiketoiminta ovat myös työvaltaisia aloja, joissa erityisesti nuorilla ja maahanmuuttajilla olisi mahdollisuuksia työllistyä ja tasata esim. kausivaihteluiden aiheuttamia ongelmia yrityksissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10362

Aloituspäivämäärä

04.08.2015

Loppumispäivämäärä

02.05.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt