Projekt
Utvecklingsprojekt - 282706

EssE – smart EnErgiby

Byarådet i Överesse rf

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

EssE – smart EnErgiby. Kunskapshöjning och utarbetande av en utvecklingsplan gällande förnybar energi. Byarådet i Överesse rf fungerar som projektets ägare. En projektkoordinator anställs under projektperioden 1.10.2024 – 30.9.2025. Projektets tema är ett hållbart Esse med fokus på förnybar energi. I projektet ska vi införskaffa den senaste kunskapen gällande förnyelsebar energi och hållbarhet genom studieresor och workshops. Den införskaffade kunskapen förmedlas sedan vidare lokalt till projektets målgrupp som är företag, föreningar och invånare i byn för att förbättra livskraften och främja hållbarhetsaspekter i byn.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282706

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner