Projekt
Utvecklingsprojekt - 25329

Esteetön elinkaarikylä

MANNA ry

01.05.2016 - 28.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on käynnistää vanhan Uudenkylän kehittäminen elinkaarikyläteeman pohjalta. Alueen kehittämiseksi alueesta laaditaan konseptisuunnitelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yrittäjien, kansalaisjärjestöjen, valikoitujen asiantuntijoiden ja Lahden kaupungin edustajien kanssa. Alueen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan elinkaariajattelu, esteettömyys, luonnonmukaisuus ja yhteisöllisyys. Alueen kehittämissuunnitelmassa tullaan ottamaan huomioon alueella toteutetut kehittämistoimenpiteet, joista voidaan mainita mm. Sammalsillan luontokohteen kunnostushankkeet. Osana suunnitteluprosessia kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, jotka ovat valmiita toteuttamaan alueen konseptisuunnitelmaa sekä kehittämään alueen palvelurakennetta. Hankkeen aikana syntyvää konseptisuunnitelman on tarkoitus toimia myös alueella tehtävän maankäytön jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjana sekä alueen muussa kehittämistoiminnassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

25329

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

28.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner