Projekt
Investeringsprojekt - 262520

Esteetön investointi tapahtumatarvikkeet

Iin kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Esteetön investointi tapahtumatarvikkeet Hankeaika: 1.1.2024-31.12.2024 Hankitaan Iin kuntaan uusi siirrettävää ympäristöystävällinen inva wc-vaunu, joka palvelee Iin kunnan yhdistyksiä ja tapahtumakävijöitä. Inva-wc vaunu on huomattavasti hygienisempi, kuin vastaavat siirrettävät baja-majatyyppiset ratkaisut – vaunu mahdollistaa myös perheille kunnollisen vaipanvaihto-pisteen. On tunnistettu selkeä tarve induktiosilmukan käyttöön tapahtumissa sekä äänentoistossa, että palvelupisteillä. Kuurovamman omaavat henkilöt pitävät itseään ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistönä eivätkä vammaisina. Näin ollen hanke edistää kieli- ja kulttuurivähemmistön saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tapahtuma-alueiden aitaamisella muusta asutus- ja tiealueesta lisää tapahtumakävijöiden turvallisuutta ja on edellytys tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtumien aitauskustannukset ovat vuokraten verrattain kalliita, joten tällä aitainvestoinnilla saavutetaan Iin kunnan alueen yhdistyksille mahdollisuus lainata tapahtuma-aidat oman kunnan alueelta – tämä lisää yhdistysten välistä tasa-arvoa ja mahdollistaa tapahtumien turvallisuutta. Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen: Hanke edistää kestävää kehitystä ja resurssiviisautta, koska hankkeen tapahtumatarvikkeita käytetään Iin kunnan alueella iiläisten yhdistysten toimesta vuosia. Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma: Hankkeen jälkeen iiläiset yhdistykset voivat lainata sopimuksella veloituksetta induktiosilmukkalaitteistoa, aitoja ja siirrettävää ympäristöystävällistä inva-wc vaunua tapahtumakäyttöön ja tämä lisää merkittävästi kaikkien Iin kunnan alueella järjestettävien tapahtumien esteettömyyttä ja saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Iin kunnan alueelle on rekisteröity n. 100 aktiivisesti toimivaa yhdistystä. Hakijan kumppanit hankkeessa: Iin kunnan alueelle on rekisteröity n. 100 aktiivisesti toimivaa yhdistystä. Hankkeen kustannusarvio: 23.620 €

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

262520

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner