Projekt
Utvecklingsprojekt - 260918

Esteetön Nättepop -kehittämishanke

Iin kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Esteetön Nättepop -kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä toimintamalli Saavutettavan, esteettömän, yhdenvertaisen ja turvallisen tilan tapahtuman järjestämiseksi n. 10.000 asukkaan kuntaan. Saavutettava ja esteetön tapahtuma mallinnetaan Nättepop Piknik tapahtumassa kesäkuussa 2024. Tapahtuman suunnittelu, markkinointi, viestintä ja opasteet suunnitellaan tukemaan esteettömyyttä. Yhteistyökumppanit perehdytetään opastukseen ja avustamiseen sekä tätä tukemaan laaditaan tukikuvaukset. Turvallisen tilan tapahtumaperiaate mallinnetaan ja häirinnän ja epäasiallinen käytös ehkäistään ja siihen puututaan välittömästi – tapahtuma ei hyväksy rasismia. Esteetön Nättepop on kaikkien festivaali, joka huomioi lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset sekä erityisryhmät. Ii täyttää vuonna 2024 650-vuotta ja Esteetön Nättepop kokoaa kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat sekä vierailijat yhteen Nätteporin rantaan, joka on Iin 650 vuotisen historian aikana ollut ihmisten kokoontumispaikka – tällä musiikin kansanjuhlalla halutaan kertoa, että kaikki ovat tasavertaisia ja jokaisella on yhdenvertainen oikeus olla mukana. Hanke edistää saavutettavuutta, esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta - vähentää yksinäisyyttä ja lisää sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa turvallisen tilan tapahtumassa. Hanke liittyy Iin kuntastrategiaan, jonka yhtenä toimenpiteenä on henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos. Hankkeen aikana syntyy toimintamalli saavutettavan (esteettömän) tapahtuman järjestämisestä. Käytettävissä hankkeen jälkeen kaikille toimijoille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260918

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner