Projekt
Utvecklingsprojekt - 114411

Etäopintoja työelämän osaamistarpeisiin

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

01.03.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kartoitetaan Vakka-Suomen elinkeinoelämän osaamistarpeita ja lisätään yritysten kilpailukykyä. Työn tuloksena syntyy yhteistyöverkostoja, joilla ohjataan toisen asteen tutkinnon suorittaneita, korkea-asteella jo opiskelevia ja työelämässä opintoja suunnittelevia henkilöitä ilman tutkintotavoitetta suoritettaviin osaamista täydentäviin etäopintoihin. Hankkeessa hyödynnetään Uudenkaupungin kaupungin varustamaa etäopiskelukampusta ja pilotoidaan keinoja, joilla etäopiskeluun luodaan yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Lisätietoja: apulaisrehtori Juha Jokinen, juha.jokinen@novida.fi, puh. 050 376 1040, www.novida.fi

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

114411

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner