Projekt
Investeringsprojekt - 267928

Etävalvonnan ja muiden laitteiden hankinta

Roukalahden vesiosuuskunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Roukalahden vesiosuuskunnan etävalvontajärjestelmän ja muiden toimintavarmuutta lisäävien laitteiden hankinta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

267928

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Vattentjänstinvesteringar

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner