Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 95994

Etelä-Karjalan kehittyvät virkistysalueet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

01.04.2019 - 23.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tällä yleishyödyllisellä investointihankkeella kehitetään olemassa olevia virkistysalueita ja matkailukohteita rakentamalla uusia palvelurakenteita ja laatimalla suunnitelmia kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää alueen asukkaiden hyvinvointia ylläpitämällä virkistysalueilla laadukkaita palveluja sekä lisäämään maakunnan vetovoimaa luontomatkailualueena kiinnostavilla matkailupalveluilla. Virkistyskohteiden rakenteissa huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille. Suurin rakennuskohde on Sarviniemen virkistysalueen katokset, joiden arkkitehtisuunnittelu toteutettu aiemmassa hankkeessa Aalto-yliopiston yhteistyönä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maakunnallisen tehtävän mukaisesti hankkeeseen on liitetty pienempiä kuntien esittämiä investointikohteita eri kunnista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2019-31.12.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

95994

Startdatum

01.04.2019

Slutdatum

23.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner