Hanke
Utvecklingsprojekt - 42713

Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit

Etelä-Karjalan liitto

06.03.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on Etelä-Karjalan alueelle polkupyöräilyn teemareittejä uusina matkailutuotteina. Teemareittien kehittämisessä otetaan huomioon lyhyemmät kaupungeista ja taajamista maaseudulle ja sen palveluihin sekä nähtävyyksiin kohdennetut reitit sekä pidemmät taajamien ulkopuoliset yli maakunnan ulottuvat pidemmät reittikokonaisuudet. Teemareittien suunnitteluun kutsutaan alueen matkailuyritykset, jotka tuottavat reittien palvelut. Teemareitit toteutetaan digitaaliseen palveluun, jossa ne ovat sekä koti- että ulkomaisten matkailijoiden käytettävissä usealla eri kielellä. Lisäksi suunnitellaan taajamiin ja keskeisiin reittien solmukohtiin opastauluja pyöräilijöille (toteutus eri rahoituksella.)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42713

Aloituspäivämäärä

06.03.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
aktivitetsturism
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt