Hanke
Utvecklingsprojekt - 157322

ETELÄ-KARJALAN VIRTA- JA PIENVESIEN SUOJELUHANKE

Saimaan vesiensuojeluyhdistys r.y.

31.07.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä sekä niiden tilasta ja kunnostustarpeesta, ja käyttää saatua tietoa kunnostushankkeiden toteuttamiseen yhdessä paikallisten kanssa. Näin edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä lisätään maaseutualueiden virkistyskäyttöarvoa. Hankkeen toisena tavoitteena on aktivoida ja kannustaa paikallisia ihmisiä pitämään huolta lähivesiensä kunnosta ja lisätä Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta tavoitteellisella ja tehokkaalla viestinnällä. Näin edistetään alueen elinvoimaisuutta ja matkailuarvoa Etelä-Karjalan upeiden ja monimuotoisten luontokohteiden tuomisella kaikkien tietouteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan asukkaat, osakaskunnat, maanomistajat ja koko yhteiskunta. Hyödynsaajina ovat niin ikään koko yhteiskunta sekä virtavesistä riippuvainen eliöstö: paikallisten ekosysteemien suojelu kehittää alueen elinvoimaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa luontoelämyksiä myös muualta tuleville. Luonnonsuojelulliset vaikutukset ulottuvat jopa Itämerelle asti, jos esimerkiksi lohikalojen ja pohjaeläinten lisääntymisalueita saadaan kunnostettua. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157322

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt