Projekt
Utvecklingsprojekt - 157322

ETELÄ-KARJALAN VIRTA- JA PIENVESIEN SUOJELUHANKE

Saimaan vesiensuojeluyhdistys r.y.

31.07.2021 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä sekä niiden tilasta ja kunnostustarpeesta, ja käyttää saatua tietoa kunnostushankkeiden toteuttamiseen yhdessä paikallisten kanssa. Näin edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä lisätään maaseutualueiden virkistyskäyttöarvoa. Hankkeen toisena tavoitteena on aktivoida ja kannustaa paikallisia ihmisiä pitämään huolta lähivesiensä kunnosta ja lisätä Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien näkyvyyttä ja houkuttelevuutta tavoitteellisella ja tehokkaalla viestinnällä. Näin edistetään alueen elinvoimaisuutta ja matkailuarvoa Etelä-Karjalan upeiden ja monimuotoisten luontokohteiden tuomisella kaikkien tietouteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan asukkaat, osakaskunnat, maanomistajat ja koko yhteiskunta. Hyödynsaajina ovat niin ikään koko yhteiskunta sekä virtavesistä riippuvainen eliöstö: paikallisten ekosysteemien suojelu kehittää alueen elinvoimaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa luontoelämyksiä myös muualta tuleville. Luonnonsuojelulliset vaikutukset ulottuvat jopa Itämerelle asti, jos esimerkiksi lohikalojen ja pohjaeläinten lisääntymisalueita saadaan kunnostettua. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157322

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner