Projekt
Utvecklingsprojekt - 9768

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife -hanke

Järviseutu-Seura r.y.

15.06.2015 - 30.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Ulkoilu on osa lähes kaikkien suomalaisten elämää. Koko aikuisväestöstä 96 % harrastaa jotakin ulkoilulajia vuoden mittaan. Eri selvityksissä luontomatkailu on nähty sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävimmäksi matkailun tulevaisuuden kasvusuunnaksi. Nousevia trendejä ovat mm. perinteisiin liittyvät arvot, joka viittaa matkailijan tarpeeseen perehtyä paikalliseen elämäntapaan ja tekemiseen. Järviseudun seutukunta poikkeaa järvisyydellään perinteisestä Etelä-pohjalaisesta maisemasta. Vesistöjen lisäksi seutukunnan historia sekä ympäröivä luonto antavat monipuoliset mahdollisuudet kehittää alueelle uusia luontoreittejä ja tätä kautta paikallista luonto- ja kulttuuriarvoja arvostavaa ja niihin perustuvaa virkistys- ja matkailutoimintaa. Hankkeen tarkoituksena on suoraan tai välillisesti kehittää alueen luonto-, aktiviteetti- ja hyvinvointimatkailua tukevia reitistöjä, sekä edistää niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden tuotekehitystoimintaa. Hankkeen toimenpitein edistetään uusien virkistys- ja matkailukäyttöön soveltuvien, virallisesti luokiteltujen reitistöjen toteuttamista. Samalla selvitetään myös muita alueita, joille voidaan kehittää uusia virkistys- ja aktiviteettimatkailua palvelevia kokonaisuuksia. Hankkeessa kehitetään reitistöjen sisältöjä sekä toiminnallisuutta huomioiden alueen historia- ja perinnetieto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

9768

Startdatum

15.06.2015

Slutdatum

30.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner