Projekt
Utvecklingsprojekt - 212514

Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Pohjanmaan matkailuyritysten vastuullisuus näkyväksi -yritysryhmän muodostavat eri puolilla Etelä-Pohjanmaata toimivat yritykset, jotka ovat: 1) Aulava Oy, 2) Hyvölän talo, 3) Lillukkametsä tmi, 4) Kuntoaura Oy/Opintola B&B, 5) UK Majoitus Oy ja 6) Valkeisen loma ay. Yritysten palvelutarjonta kattaa majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalveluita. Edellä mainittuja yrityksiä yhdistää tarve lisätä omaa osaamistaan kestävän ja vastuullisen matkailun osalta. Tämä tapahtuu liittymällä mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmaan ja hankkimalla ympäristösertifikaatti. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään yritysten vastuullisuusviestintää. Yritysryhmähankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä yritysten vastuullisen matkailun osaamista suorittamalla kansallinen Visit Finlandin lanseeraama Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma ja kouluttautumalla valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän (joko Ekokompassi tai Green Key) osaajiksi. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia tapoja toteuttaa ja todentaa vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan. Yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä asiakaskohderyhmissä että matkailutoimijoiden keskuudessa niin maakunnallisesti kuin kansallisesti. Yhteistyö yritysten välillä on tärkeä osa hanketta, ja se toteutuu vertaisoppimisen ja tiedonvaihdon avulla. Kestävällä matkailulla ja vastuullisilla teoilla sekä niistä viestimisellä tähdätään myös potentiaalisten uusien asiakaskohderyhmien tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Hankkeen tuloksena yritysten vastuullisuusosaaminen on lisääntynyt ja sitä on tuotu näkyväksi sekä yritysten asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212514

Startdatum

30.11.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner