Projekt
Utvecklingsprojekt - 211398

Etelä-Pohjanmaan retkeilyreitit ja – kohteet näkyviksi – kehittämishanke

Visit Lakeus Oy

01.01.2023 - 30.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeinen tavoite on siirtää maakunnalliset tai useamman kunnan alueella toimivat luontoreitit - ja kohteet erikseen jo aiemmin yhtiön toimesta hankitulle outdooractive -alustalle sekä alueelliselle visitlakeus.fi -sivustolle. Reittitietojen lisäksi hankkeessa tuotetaan reittien kuvaukset (tekstit ja kuvat), mikäli niitä ei entuudestaan ole. Lisäksi tuotetaan viestintämateriaaleja, esim. karttoja (painotuote ja digitaalinen esite) ja outdooractiven käyttöön opastusmateriaaleja. Outdooractive on maailman johtava outdoors-matkailualusta, jolla on yli 11 milj. rekisteröitynyttä käyttäjää. Alusta on myös Suomessa erittäin paljon käytössä eri matkailualueilla, esim. Saimaalla, Rukalla, Etelä-Karjalassa ja Sallassa. Kohteet saavat näin ollen laajasti myös kansainvälistä näkyvyyttä ja sivustolla onkin käytössä yli 30 eri kieltä. Alusta on yhteensopiva mm. Garminin ja Suunnon älykellojen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä määrittelee projektipäällikön kanssa mitkä reitit ja -kohteet Visitlakeus.fi -sivustolle siirretään/jaetaan. Niiden kuntien, joiden reittejä ja kohteita ei vielä alustalla ole, siirretään/luodaan sinne projektipäällikön toimesta. Lisäksi hankkeessa luodaan tulevaisuutta silmällä pitäen toimintamalli, miten reittien ja kohteiden ajantasaisuus jatkossa hoidetaan kuntien ja Visit Lakeus Oy:n välillä. Oleellista on luoda toimintatapa, miten verkosto toimii ja miten muutokset jouhevasti päivitetään. Vetovastuu koordinoinnista on Visit Lakeus Oy:llä. Hankkeessa tuotetaan viestintäaineistoa eri käyttötarkoituksiin. Aineistoa hyödynnetään jatkossa reittien ja luontokohteiden näkyväksi tekemisessä. Tuloksena syntyy karttoja, esitteitä ja muuta viestintämateriaalia. Hanke on yleishyödyllinen hanke, jossa kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kaikki maakunnan asukkaat. Hankkeen tuloksena syntyvät reitit ovat myös matkailijoiden hyödynnettävissä (sekä kotimaiset että kansainväliset matkailijat). Reittiaineistot ovat yleisesti julkisesti hyödynnettävissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211398

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

30.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner