Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171656

Etelä-Posion valokuituverkkohanke

Livonet osuuskunta

24.06.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Posion kunnan alueen ensimmäistä valokuitupohjaista tietoliikenneverkkoa on suunniteltu toteutettavaksi Etelä-Posiolla. Alueen kyliä ovat mm. Sirniö, Anetjärvi, Kuloharju, Kynsilä ja Livojärvi/Raistakka. Tietoliikenneyhteydet alueella ovat osin hyvin huonot. 4G-yhteyksien toimivuus vaihtelee ja osin esim. puhelut joillakin alueilla katkeilevat ja saattavat toimia vain ulkona tietyissä paikoissa. Kaikki tietoliikenneyhteyden paranisivat rakentamalla alueelle valokuituverkko. Tarvetta vakaille ja riittävän nopeille yhteyksille on sekä vakituisesti alueella asuvilla, lukuisilla yrityksillä ja vapaa-ajan asukkailla. Hanke on investointihanke, jolla pyritään mahdollisimman kattavasti saamaan Etelä-Posion yhteydet vastaamaan tarpeita ja samalla parantamaan alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana ja yritysten sijoittumispaikkana. Kokonaisuutena verkko lisää alueen kylien elinvoimaisuutta hyvin paljon. Hanketta toteuttamaan perustettiin Livonet osuuskunta. Rakentamisen jälkeen osuuskunta hallinnoi ja ylläpitää kyseistä verkkoa. Ollakseen taloudellisesti kestävällä pohjalla hankealue on riittävän suuri ja käyttäjiä riittävästi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

171656

Aloituspäivämäärä

24.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt