Hanke
Utvecklingsprojekt - 13523

Etelä-Savon maaseutu ICT

Etelä-Savon Koulutus Oy

14.10.2015 - 28.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon Maaseutu ICT -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista nimenomaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hankkeilla lisätään myös alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yritystoiminnan tukena. Viljelijöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehokkuuttaan sekä edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä. Hankeen viestintätoimet ovat tukemassa maaseututoimijoiden ja yritysten yhteistyötä ja synnyttää uutta elinvoimaisuutta alueelle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen teemaan: 1. Tiedotustoimet maaseudun ICT- taitojen perusosaamisen turvaamiseksi. 2. Digitalisoituvan maaseudun uudet mahdollisuudet Hankkeessa järjestetään maaseudun elinkeinoelämän kehittämistä tukevia teematilaisuuksia, jossa digitalisaatiolla on suuri merkitys: JAKSAMINEN; opastetaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi TURVALLISUUS; opastetaan turvallisuusteknologian hyödyntämiseen maaseudulla ja kotona asumisen ja yrittämisen mahdollistamiseksi SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA SUORAMYYNTI edistetään suoramyyntiä, markkinointia, lyhyitä jakeluketjuja yms. VERKOSTOTYÖ; tuetaan jo olemassa olevia maaseutuverkostoja, kuten ICT-tukihenkilöverkostoa, kylätoimikunnat, -yhdistykset yms. KYLÄVIESTINNÄN UUDET ASKELEET; kylän risteyksen ilmoitustaulusta whatsuppiin, twitteriin, facebookiin 3. Sähköiset palvelut maaseutuyrittäjän yritystoiminnan tukena - tiedotetaan maaseutuyrittäjille sähköisen asioinnin mahdollisuuksista, edistetään sähköisten asiointien käyttöönottoa opastamalla uusien palveluiden käyttäjiä (mm. Vipu, ympäristötuet ym.) Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry on hankkeen osatoteuttaja toimenpiteissä 2 ja 3.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13523

Aloituspäivämäärä

14.10.2015

Loppumispäivämäärä

28.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
kommunikation
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt