Projekt
Utvecklingsprojekt - 13523

Etelä-Savon maaseutu ICT

Etelä-Savon Koulutus Oy

15.10.2015 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Savon Maaseutu ICT -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista nimenomaan tieto- ja viestintätekniikkaan ja digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hankkeilla lisätään myös alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön yritystoiminnan tukena. Viljelijöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehokkuuttaan sekä edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä. Hankeen viestintätoimet ovat tukemassa maaseututoimijoiden ja yritysten yhteistyötä ja synnyttää uutta elinvoimaisuutta alueelle. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen teemaan: 1. Tiedotustoimet maaseudun ICT- taitojen perusosaamisen turvaamiseksi. 2. Digitalisoituvan maaseudun uudet mahdollisuudet Hankkeessa järjestetään maaseudun elinkeinoelämän kehittämistä tukevia teematilaisuuksia, jossa digitalisaatiolla on suuri merkitys: JAKSAMINEN; opastetaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämiseksi TURVALLISUUS; opastetaan turvallisuusteknologian hyödyntämiseen maaseudulla ja kotona asumisen ja yrittämisen mahdollistamiseksi SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA SUORAMYYNTI edistetään suoramyyntiä, markkinointia, lyhyitä jakeluketjuja yms. VERKOSTOTYÖ; tuetaan jo olemassa olevia maaseutuverkostoja, kuten ICT-tukihenkilöverkostoa, kylätoimikunnat, -yhdistykset yms. KYLÄVIESTINNÄN UUDET ASKELEET; kylän risteyksen ilmoitustaulusta whatsuppiin, twitteriin, facebookiin 3. Sähköiset palvelut maaseutuyrittäjän yritystoiminnan tukena - tiedotetaan maaseutuyrittäjille sähköisen asioinnin mahdollisuuksista, edistetään sähköisten asiointien käyttöönottoa opastamalla uusien palveluiden käyttäjiä (mm. Vipu, ympäristötuet ym.) Hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry on hankkeen osatoteuttaja toimenpiteissä 2 ja 3.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13523

Startdatum

15.10.2015

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner