Projekt
Utvecklingsprojekt - 58290

Etelä-Savon Maaseutu ICT2

Etelä-Savon Koulutus Oy

01.01.2018 - 18.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Savon Maaseutu ICT2 -tiedonvälityshankkeen aikana tehdään työtä maaseudun tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Hankeen toteuttavat yhdessä Etelä-Savon ammatti-opisto Esedu ja ProAgria Etelä-Savo. Hankkeelle haetaan sellaisia kumppaneita, joiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tiedonvälitys asiakaskenttään on mahdollisimman nopeaa ja suoraviivaista. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista. Hankkeilla lisätään myös alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön ja uusiin kehittämistoimenpiteisiin. Maatilayrittäjien, metsänomistajien, elintarvikealalla toimivien henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehokkuuttaan sekä edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä. Erityisinä tavoitteina ovat o maaseutualueiden tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja laadun parantaminen, tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä o maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen uuden teknologian osaamista ja tunnettuutta lisäämällä o ns. uuden tiedon välittäminen toimiville yrityksille o olemassa olevan tiedon hyödyntäminen yritystoiminnassa, ns. tiedolla johtaminen o verkosto- ja jakamistalouden edistäminen maaseutualueilla o laajakaistayhteydet, niiden käyttö ja hyödyntäminen Hankeen toteutustavat: o yhteistyö tuotantosuuntaisten hankkeiden kanssa, Esedun osaaminen ICT-asioissa, liiketaloudessa, sähköisessä markkinoinnissa, hyvinvointiteknologiassa, turvallisuusasioissa täydentää tuotantosuuntaisten hankkeiden työtä o tilaaja-tuottajamallilla toimiminen, eli tarjotaan pop-up tyyppisiä tilaisuuksia verkostoissa (järjestöt, kunnat yms.) o teema- ja asiantuntijapäivät kysynnän mukaan (tukihaut, ympäristöasiat yms.) Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää maakunnallisia ja paikallisia tiedotustilaisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58290

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

18.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner