Hanke
Utvecklingsprojekt - 188395

Eteläisen Saimaan Elämykset – yritysryhmähanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.01.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähanke on rakennettu yritysten tarpeista. Jokaisen yrityksen kehittämistarpeet on käyty läpi ja analysoitu, löydetty yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä eritelty jokaisen yrityksen tarvitsemat omat kehittämistoimet. Hankesuunnitelma on rakennettu ja budjetoitu yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Hankkeessa ovat mukana seuraavat yritykset Taipalsaarelta: Karels Oy, Mty Timo Mäntynen ja Leea Ohtamaa, Pohjoisemmas Oy, RetkiSaimaa Oy ja Suutarin Kartano, Savitaipaleelta Saimaan Palju ja Lautta Oy. Hankkeen tavoitteina ovat yritysryhmän liiketoimintaosaamisen ja markkinointiosaamisen vahvistaminen, yritysten vahvuuksien ja kilpailuetujen löytäminen ja niiden vahvistaminen kehittämistoimilla. Yritykset ovat vahvasti verkottuneet ja tekevät yhteistyötä hyväksi havaituilla tavoilla liiketoiminnan tehostamiseksi. Yritykset toimivat ammattimaisesti ja tämä näkyy sekä yritysten toiminnassa, ulospäin asiakkaille sekä yritysten taloudessa eli yritysten johtamisessa. Hankkeen yhteisiä toimia ovat: talouden suunnittelu ja seuranta, viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen, hinnoittelu, yhteisten palvelujen kehittäminen yrityksille sopivilla tavoilla, benchmarking-toiminta vastaavankokoisiin matkailualan yrityksiin ja sieltä oppiminen ja hyvien käytäntöjen etsiminen. ProAgria vastaa omalla asiantuntemuksellaan pääosasta yritysryhmän yhteisestä kehitys- ja asiantuntijatyöstä. Hankkeen tuloksena osallistuvien yritysten avainhenkilöiden osaaminen liiketoiminnassa, markkinoinnissa on lisääntynyt, yritysten kannattavuus on parantunut, yritysten yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi, tuotteiden ja palvelujen laatu on parantunut, on syntynyt uusia tuotteita ja palveluja yritysten kesken, yritykset saavat uusia, virkistäviä ideoita tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan ja yrittäjien verkostoituminen on vahvistunut ja lisääntynyt. Hankeaika 1.2.2022 - 31.12.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

188395

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

marknadsföring
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt