Hanke
Utvecklingsprojekt - 115575

Etelän tiekunnat tähän päivään

Kymenlaakson Kylät ry

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa välitetään Etelä-Kymenlaakson (Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka) maaseutualueen tiekunnille yksityistieosaamista. Koulutus muodostuu tiekuntien hoitokunnille ja toimitsijamiehille sekä osakkaille järjestetyistä koulutuspaketeista. Hankkeessa jaetaan materiaalipaketti/opas yksityisteiden tiekuntien toimielimille ja sähköisessä muodossa tiivistetympi opas osakkaiden käyttöön. Hankkeessa käydään läpi vuoden 2019 alussa voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) muutokset sekä Maanmittauslaitoksen uudet yksiköintisuositukset ja mitä nämä käytännössä tarkoittavat. Tiekuntia kannustetaan perusparannusavustuksien hakuun, niin ELY-keskukselta kuin kunnilta. Uusia, nuoria, toimijoita rohkaistaan mukaan tiekuntien toimintaan. Alueen toimijoille tiedotetaan Suomen Tieyhdistys ry:n järjestämästä Tiko-tieisännöitsijä-koulutuksesta ja kehitteillä olevasta Infra-isännöintikoulutuksesta ja tämän myötä mahdollisesta yrittäjyydestä. Hankkeessa kehitetään vertaistuki-tapaamisia alueen tiekuntien toimijoille. Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Suomen Metsäkeskuksen Kaakon Tiet -hanke sekä alueen kunnat; Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää. Vastaavanlaista hanketta toteutetaan myös Pohjois-Kymenlaakson puolella (2019-2020).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

115575

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
logistik
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt