Projekt
Utvecklingsprojekt - 12571

Euroja ja elämyksiä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 09.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvu tavoitteellisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden, myynnin kehittämisen sekä verkostoitumisen myötä tulevien kustannussäästöjen avulla. Epävarma taloustilanne, koventunut kilpailu ja matkailijoiden muuttuvat tarpeet vaativat etsimään keinoja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiselle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Verkoston luominen ja keskinäisen yhteistyön tiivistäminen avaa yrityksille mahdollisuuksia tulokselliselle ja pitkäjänteiselle liiketoiminnan kehittämistyölle. Näin ollen hankkeen toiminta keskittyy yhteismarkkinointiin, myyntiin ja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen. Kustannussäästöjä mukana olevat yritykset saavuttavat ensisijaisesti yhteismarkkinoinnilla, jolla pyritään saavuttamaan laajempaa näkyvyyttä ja mahdollistetaan asiakasvirtojen kasvu. Yhteiset markkinointitoimenpiteet kohdennetaan määritellyille kotimaisille ja Keski-Euroopan markkinoille ja asiakasryhmille. Tarkemmat markkinointitoimenpiteet - viestin, kanavat ja kohderyhmät - yritykset määrittelevät yhdessä. Yhteismarkkinoinnissa markkinoidaan yritysten jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Tuotteita kuitenkin tarkastellaan määriteltyjen kohderyhmien vaatimusten mukaisesti ennen kansainvälisiä markkinointitoimenpiteitä. Esille nostetaan ensisijaisesti yritysten saunapalvelut ja - tuotteet, kuitenkaan muuta tarjontaa unohtamatta. Euroja ja Elämyksiä yritysryhmähanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016 - 30.6.2018. Hankkeen kustannussuunnitelma on 80 000 € ja tukitaso 75 %. Yritykset sitoutuvat verkoston toimintaan ja yhteismarkkinointiin omarahoitusosuudella 2000 Eur / yritys.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12571

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

09.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner