Projekt
Utvecklingsprojekt - 180633

Euroopasta E-P:lle – Kansainvälisistä hankkeista konkretiaa ilmastokestävään ruoantuotantoon

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.03.2022 - 30.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden ilmastokestävyyttä, digitalisaatiota ja toimintamahdollisuuksia hyödyntäen uutta tietoa, toimintatapoja ja innovaatioita kansainvälisistä ruoka-alan hankkeista. Hankkeessa lisätään Etelä-Pohjanmaan maatalousyrittäjien hyötyä kansainvälisistä TKI-verkostoista tuomalla maatalousyrittäjien saataville uutta tietoa, innovaatioita ja mahdollisuuksia, joita kansainvälisissä ruoka-alan hankkeissa tuotetaan erityisesti liittyen digitalisaatioon ja ilmastokestävyyteen. Tavoitteena on lisäksi edistää keskustelua, yhteisöllisyyttä ja vertaisoppimista hankkeen aiheista ja tuoda TKI-toimintaa lähemmäs maatalousyrittäjiä. Hankkeessa tuodaan Etelä-Pohjanmaan maatalousyrittäjille konkreettisessa muodossa kansainvälisten ruoka-alan hankkeiden hyviä käytäntöjä, toimenpiteitä ja innovaatioita. Hankkeessa toteutetaan maatalousyrittäjille suunnattuja infoseminaareja ja työpajoja, joissa tuodaan esiin kv-hankkeiden oppeja sellaisessa muodossa, että ne palvelevat maatalousyrittäjiä mahdollisimman hyvin – valmiiksi perattuja, potentiaalisia ratkaisuja. Lisäksi tarjotaan maatalousyrittäjille mahdollisuus vertaisoppimiseen keskustelujen, verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen keskinäisen jakamisen kautta. Lopputuloksena maatalousyrittäjiä hyödyttävät konkreettiset ratkaisut edistävät maatalousyritysten toiminnan monipuolistumista, kustannusten hallintaa ja ilmastonmuutoksen hillintää. Lisäksi toimenpiteisiin osallistuneilla maatalousyrittäjillä on aiempaa matalampi kynnys osallistua itse kansainväliseen toimintaan ja tiedonhakuun sekä jakaa tätä tietoa ja mahdollisuutta. Myös alueellinen TKI-toiminta ja maatalousyrittäjät linkittyvät vahvemmin. Hankkeen toiminnassa yhdistyvät useat Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180633

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner