Projekt
Utvecklingsprojekt - 99721

Evijärven elinkeinojen kehittämispolut -hanke

Evijärven kunta

01.08.2019 - 09.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla monenlaisia elinkeinopalveluita eri tarpeisiin ja yritystoiminnan vaiheisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tarjolla olevat palvelut ovat kuitenkin hajallaan, kaikki yritykset eivät tiedä niistä riittävästi, palvelut voivat olla vaikeasti saatavilla, löydettävissä tai tavoitettavissa, ne voivat olla raskaita käyttää tai palveluita ei osata tai haluta hyödyntää kattavasti. Tietoisuutta elinkeinopalveluiden voi lisätä sekä niiden käyttöä ja hyödyntämistä voi tehostaa, jos ne tunnetaan paremmin ja niistä on saatavilla kootusti tietoa esillä yhdessä paikassa. Hankkeessa rakennetaan Evijärvelle elinkeinopalveluiden digitaalinen palvelupolku, josta palvelut löytyvät kootusti yhdestä paikasta palvelukuvauksineen ja yhteystietoineen. Palvelupolun rakentamisen pohjaksi tehdään yrittäjille tarvekartoitus elinkeinopalveluista. Palvelupolkua rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Palvelupolku lisää tietoisuutta saatavilla olevista palveluista sekä parantaa niiden saatavuutta ja käyttöä. Digitaalisen version lisäksi palvelupolusta tehdään paperisena julkaistava printtiversio. Tiedotus ja viestintä tukevat hankkeen onnistumista ja palveluiden saamista kootusti esille sekä nykyistä laajemmin potentiaalisten käyttäjien tietoisuuteen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

99721

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

09.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner