Hanke
Utvecklingsprojekt - 99721

Evijärven elinkeinojen kehittämispolut -hanke

Evijärven kunta

31.07.2019 - 09.09.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla monenlaisia elinkeinopalveluita eri tarpeisiin ja yritystoiminnan vaiheisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tarjolla olevat palvelut ovat kuitenkin hajallaan, kaikki yritykset eivät tiedä niistä riittävästi, palvelut voivat olla vaikeasti saatavilla, löydettävissä tai tavoitettavissa, ne voivat olla raskaita käyttää tai palveluita ei osata tai haluta hyödyntää kattavasti. Tietoisuutta elinkeinopalveluiden voi lisätä sekä niiden käyttöä ja hyödyntämistä voi tehostaa, jos ne tunnetaan paremmin ja niistä on saatavilla kootusti tietoa esillä yhdessä paikassa. Hankkeessa rakennetaan Evijärvelle elinkeinopalveluiden digitaalinen palvelupolku, josta palvelut löytyvät kootusti yhdestä paikasta palvelukuvauksineen ja yhteystietoineen. Palvelupolun rakentamisen pohjaksi tehdään yrittäjille tarvekartoitus elinkeinopalveluista. Palvelupolkua rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Palvelupolku lisää tietoisuutta saatavilla olevista palveluista sekä parantaa niiden saatavuutta ja käyttöä. Digitaalisen version lisäksi palvelupolusta tehdään paperisena julkaistava printtiversio. Tiedotus ja viestintä tukevat hankkeen onnistumista ja palveluiden saamista kootusti esille sekä nykyistä laajemmin potentiaalisten käyttäjien tietoisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

99721

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

09.09.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt