Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 99410

Evijärven luontopolku

Evijärven kunta

29.04.2019 - 29.06.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Evijärven kunta on päättänyt toteuttaa kuluvan vuoden aikana (2019) luontopolun Evijärven Jokikylään Uittomieskämpän läheisyyteen (63°22'09.8"N 23°31'20.6"E). Luontopolku sijaitsee Evijärven kunnan keskustasta 2,7km itään kohti Kaustista. Luontopolku kulkee kolmen maanomistajan maa-alueilla, joiden kanssa on tehty reittisuunnitelma kulkupaikoista 29.4.2019. Kokouksessa luontopolun suunnittelussa oltiin yksimielisiä polun rakentamisesta ja sijainnista. Luontopolusta on tarkoitus tehdä noin 3,5-4 kilometriä pitkä kokonaisuus, joka kulkee suo-osuudelle rakennettavilla pitkoispuilla ja metsäsaarekkeissä sekä kangasmetsän osuuden metsäpolkua pitkin. Luontopolun kaavailtu alue on ehdoitta Evijärven hienoimpia luonnossa liikkumisen alueita, joissa on koettavissa hienot monipuoliset maisemat ja luonnon monimuotoisuus. Hankkeessa on tarkoituksena hyödyntää jo osittain olemassa olevia tampattuja polun osuuksia, mutta luoda myös uusia kulkureittejä. Lisäksi alueella on jo olemassa oleva laavu, jota hyödynnetään hankkeessa. Laavua on tarkoitus kunnostaa sekä siistiä aluetta käyttöön sopivaksi. Laavun lähelle rakennetaan 2-3 metriä korkea maisematorni, josta suoalue näkyy kauniisti. Luontopolku merkitään viitoin, opastein ja infotaululla. Pöytäryhmä tilataan paikalliselta yrittäjältä ja se tehdään hirrestä. Evijärven luontopolun rakentamisen tarkoituksena on rakentaa laadukas ja innostava luontoliikuntapaikka kaikkien evijärveläisten tasavertaiseen käyttöön. Luontopolun rakentamisen tarkoituksena on kehittää Evijärven kunnan liikuntapalveluita ja täydentää puutteellisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Luontopolun rakentamisen tavoitteena on lisätä evijärveläistän yleistä hyvinvointia sekä yhdistää Uittomieskämpän alueesta kokonaisvaltainen lähiliikuntaympäristö, joihin kuuluvat myös Uittomieskämppä ja rakenteilla oleva tukkilaisrata. Evijärven luontoliikuntamahdollisuuksia on lähdetty kehittämään lähiliikuntatyörymän sekä kunnan tilaaman liikuntapaikkasuunnitelman johdolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

99410

Aloituspäivämäärä

29.04.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt