Projekt
Utvecklingsstöd - 273731

Exceptionell råvara

Ålands Hushållningssällskap rf

- 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Det finns ett stort kunskapsglapp mellan producent och konsument gällande köttkvalitet. Det är viktigt för primärproducenterna att förstå marknadens krav och önskemål på de produkter som produceras för att ha en möjlighet att påverka intäkterna för produkterna. Såväl producenter som konsumenter behöver öka sin kunskap om hur köttkvalitet kan bedömas, vad som är utmärkande för ”bra” kött. Vad kan djuruppfödaren göra i uppfödningen beträffande val av ras, avel och utfodring för att producera en så bra och eftertraktad råvara som möjligt som ger bästa ekonomi. Hur ska köttet hanteras i samband med slakt och efterbehandling (mörning), samt hur ska kockarna arbeta med råvaran. I dagsläget saknas en naturlig mötesplats mellan åländska kockar och djurproducenter. I Sverige finns idag en förening ”Exceptionell råvara” som flera år arbetat med att öka kontakten och förståelsen mellan kockar och djuruppfödare för utveckla kvalitetsprodukter till bl.a. restaurangbranschen. Möten i likhet med upplägget hos Exceptionell råvara skulle vara ett sätt att öka intresset och kunskapen om köttkvalitet hos producenterna. På det här viset utvecklas fakta om råvaran och kockarna kan bilda sig en uppfattning om vilken köttprodukt de vill ha till sin verksamhet. På längre sikt kan dessa möten vara ett sätt att ta fram förstklassiga råvaror som kan ersätta importerat kött hos de åländska restaurangerna. Denna ansökan gäller specifikt att genomföra smakprovning av nöt och lamm där både producenter och kockar deltar i syfte att öka kunskapen samt för att testa metodiken. Därefter genomförs en utvärdering samt förslag till hur ett framtida upplägg bör se ut på Åland. Möjligheten för åländska produkter att delta i det svenska smakmötet bör också utredas. Projektet genomförs under våren 2024, förberedelser sker i januari och februari, smakprovning i mars, därefter uppföljning och avslut i maj.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

273731

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsstöd

Underåtgärd

Utbildning

Typ av åtgärd

Utbildning

Åtgärdens specifierare

Skolning inom lantbruk och livsmedel

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner