Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 219192

Exosceletonin hankinta

Malén Kari

16.11.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastaja hankkii exosceleton-tukijärjestelmän helpottamaan veneessä tapahtuvaa kalastusvälineiden käsittelyä. Samaa laitetta on testattu Työtehoseuran hankkeessa, ja siitä on hyvät käytännön kokemukset. Tukiranka estää lihaksiston ja selkärangan vääriä asentoja ja tuottaa myös aktiivisesti voimaa raskaisiin nostoihin. Hankinnan tavoite on vähentää yksinyrittäjän sairaspäiviä ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkuminen pidempään. Hanke parantaa yritystoiminnan kannattavuutta, edistää pienimuotoista rannikkokalastusta, edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja parantaa kalastajan terveyttä tai turvallisuutta. Kalastaja toimii myös Työtehoseuran testaajana rannikkokalastuksen kehittämishankkeessa. Liiville ei ole löydetty kilpailevia vaihtoehtoja, ja sillä on vain yksi maahantuoja.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

219192

Startdatum

16.11.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner