Projekt
Utvecklingsprojekt - 102572

Explore Europe

Leader Viisari ry

03.06.2019 - 10.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Explore Europe esiselvityshankkeen tarkoituksena on tunnistaa Viisarin alueelta hankkeeseen mukaan lähtevät, kansainvälisestä vaihdosta kiinnostuneet sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Selvityksen pohjalta luodaan kahden kansainvälisen Leader-hankkeen rahoitushakemus ja projektisuunnitelmat toteutushankkeille. Rahoitushakemus jätetään myös kohdealueilla toimiville Leader-toimintaryhmille tai muille soveltuville yhdistyksille partnerimaissa. Esiselvityshankkeessa järjestetään työpajoja, joissa käydään läpi kohderyhmien tarpeet. Niistä muodostetaan kehittämisen sisällöt. Esille nousseisiin tarpeisiin etsitään kansainvälisellä yhteistyöllä ratkaisuja ja hyviä suomalaisia käytäntöjä esitellään vuorostaan kansainvälisille partnereille. Esiselvityshankkeessa sitoutetaan paikallisia avaintoimijoita hankkeeseen ja toteutetaan yhteistyössä heidän kanssaan paikalliset työpajat. Esiselvityshankkeen aikana etsitään kansainväliset partnerit ja neuvotellaan yhteiset alueelliset ja kansainväliset painopistealueet sekä toimenpiteet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102572

Startdatum

03.06.2019

Slutdatum

10.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner