Projekt
Utvecklingsprojekt - 73319

Export Factory for Bio-Forestry

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

03.09.2018 - 08.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseutualueilla toimivissa pienissä metsäbiotalouden yrityksissä on viimeisten vuosien aikana tapahtunut kehitystä, jossa on syntynyt uutta monimuotoista ja innovatiivista yritystoimintaa. Nuoria yrittäjiä on hakeutunut yritysten johtoon sukupolvenvaihdosten sekä uuden yritystoiminnan myötä. Kotimaan markkinoilla perinteisesti toimivien yritysten kasvumahdollisuudet ovat pian käytetty ja ainoa laajentumisen ja kasvun tie on usein kasvattaa markkinoita viennin kautta kansainvälistymällä. Uuden sukupolven yrittäjillä on aikaisempaa paremmat lähtökohdat paremman koulutuksen sekä kielitaidon pohjalta. Hyvistä lähtökohdista huolimatta pienten yritysten henkilö - ja osaamisen resurssit ovat rajalliset ja tukea tarvitaan vientitoiminnan aloittamiseen liittyvien käytännön esteiden ylittämiseen. Export Factory For Bio - Forestry - hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen (SMK) hallinnoimana yhteistyöhankkeena. Hankkeen tarkoituksena on koota osaajia yritysten ympärille koottavaan EXPORT FACTORY - vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi tavoitteena yritysten kansainvälistyminen ja myöhemmin vientitoiminnan aloittaminen. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin. Uusi tieto ja välineet parantavat yritysten kilpailukykyä sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

73319

Startdatum

03.09.2018

Slutdatum

08.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner