Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 158043

Fagerkullan lavalla luovaksi

Lehtimäen vanha pappila Fagerkulla ry

01.05.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Fagerkullan lavalla luovaksi - hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta kulttuuria, jossa eri taidemuodoista kiinnostuneet ihmiset rohkaistuvat käyttämään omia lahjojaan ja verkostoituvat keskenään. Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ovat kehittämishankkeena toteutettavat Fagerkulla-toimintamallin suunnittelu ja Bändileirin toteuttaminen vuonna 2023. Investointihankkeena toteutettava Fagerkullalavan rakentaminen tukee kehittämishankkeen toimenpiteitä ja yhdistyksen toteuttamia muita tilaisuuksia ja tapahtumia. Fagerkullatoimintamallin avulla toteutetaan vuosittain eri taidemuotoja kattavia leirejä. Toimenpiteiden tuloksena alueen asukkaille tarjoutuu mahdollisuuksia eri taidemuotoihin tutustumiseen ja kokeilemiseen sekä verkostoitumiseen esimerkiksi erilaisten yhteisproduktioiden muodossa. Hankkeen avulla tuetaan Lehtimäen kylän ja lähialueen yhteisöllisyyttä sekä rikastutetaan kulttuuritarjontaa ja siten edistää koko alueen hyvinvointia ja houkuttelevuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

158043

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner