Projekt
Utvecklingsprojekt - 201034

FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2022 - 31.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Energiankäytön ja hajautetun energian tuotannon edistäminen maaseudulla edellyttävät maatilojen energiayhteisöjen luomista. Tällä hetkellä ainoastaan kiinteistöjen sisäiset energiayhteisöt ovat sallittuja. Sallimalla kuitenkin myös kiinteistörajat ylittävät energiayhteisöt koituvat energiayhteisöjen saattamat edut, kuten mahdollisuudet maatiloille yhteisten aurinkovoimaloiden ja energiavarastojen hankintaan sekä sisäinen energiakauppa myös maatilojen eduksi. FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö -hankkeessa luodaan edellytykset sekä demonstroidaan maaseudun energiayhteisön toimintaa. Hankkeessa syntyy tuloksena mitoitusohjelmat aurinkovoimaloiden ja energiavarastojen mitoittamiselle energiayhteisössä sekä tehdään lohkoketjutekniikkaan perustuva kaupankäyntiohjelma energiayhteisön sisäiseen energiakauppaan. Lisäksi pohditaan toimintakonsepti siten, että se on houkutteleva myös sähkönsiirto-operaattoreille. FarmEnergy-hanke tuo julki maatilojen energiayhteisöjen edut kaikille osapuolille. Nämä edut sekä koko toimintakonsepti osoitetaan mittausdatalla sekä laskennallisesti kannattaviksi niin, että myös lainsäätäjä vakuutetaan kiinteistörajat ylittävien energiayhteisöjen hyödyistä. FarmEnery-hanketta toteuttavat yhdessä maaseudun yritysten kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Luonnonvarakeskus Luke.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Projektnummer

201034

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

31.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner