Projekt
Utvecklingsprojekt - 121117

Farmer Time Finland

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

29.02.2020 - 02.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Farmer Time är nytt innovativt pilotprojekt i Finland. Det startades i England för drygt tre år sedan av lantbrukaren Tom Martin i samarbete med den engelska organisationen LEAF (Linking environment and farming). Farmer Time innebär att producenter med hjälp av digitalteknik träffar konsumenter på distans med hjälp av exempelvis Facetime, Skype Whatsapp eller dyligt. Det handlar om korta möten (10-15 minuter) med regelbundna intervall, tex 1-2 gånger i månaden, eller webinarier, filmer på webbsida etc. som olika konsumentgrupper* kan utnyttja i sin vardag. (*fritidsklubbar, 4H, Ungmartha, Ungdomsföreningar, skolor, övriga föreningar etc) Målsättningen är att konsumenter, i synnerhet barn och ungdomar på det här sättet ska kunna följa producentens arbete under ett helt år och få kunskap om hur maten produceras i finskt lantbruk. Målgruppen kan i sin tur utnyttja materialet och kontakter i olika sammanhang där information om praktiska situationer på ett lantbruk behövs. Farmer Time är ett utmärkt komplement till vanliga gårdsbesök och kan med fördel kombineras med andra informationskanaler om lantbruk. Målgruppen är konsumenter och främst unga konsumenter, tex barn i grundskoleålder, men metoden passar både för äldre och yngre konsumenter. Projektets övergripande syften är att: • Överbrygga avståndet mellan stad och landsbygd • Öka konsumenternas kunskap om finländsk livsmedelsproduktion och dess betydelse för en hållbar utveckling. • Erbjuda producenter möjlighet att öppna sin vardag åt konsumenter, speciellt ungdomar som är framtidens beslutsfattare och möjliga blivande medarbetare inom naturbruksnäringar. • Stimulera intresset hos ungdomar att utbilda sig och arbeta inom naturbruksnäringar • Möjliggöra olika aktörer att använda gården som en resurs Projektet Farmer Time Finland genomförs i samarbete med LEAF i England, Hushållningssällskapet i Väster (Skåne)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

121117

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

02.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner