Hanke
Utvecklingsprojekt - 202543

FarmiÄlli 2030

MTK-Pirkanmaa ry

31.08.2022 - 30.12.2024

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ällifarmi 2030-hanke on nuorille maaseudun yrittäjille tai sellaiseksi aikoville kohdennettava tiedonvälityshanke. Sen keskeisimpinä tavoitteina on parantaa osallistujien eri yrittäjäkyvykkyyden ja -osaamisen osa-alueita, rakentaa yhteistyötä ja verkostoja sekä lisätä työhyvinvointia mm. vertaistuen avulla. Tärkeä tavoite myös markkinaymmärryksen lisääminen ja markkinamahdollisuuksien havaitseminen. Voimaa Farmarille hankkeen kokemukset ovat osoittaneet, että sukupolvenvaihdok-sissa on keskitytty enimmäkseen SPV:n tekniseen toteutukseen ja tarvetta olisi myös siihen valmentamiseen pehmeiden arvojen kautta mm. itsensä johtaminen, stressin- ja työmäärän hallinta, sekä ihmissuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä asioita kaikille yrittäjille, mutta nuorten osalta ne korostuvat. Tilaisuuksia järjestetään paikan päällä, etänä ja näiden yhdistelminä alueellisesti ja maakunnallisesti. Kaikki ne tilaisuudet, joissa se on tarkoituksenmukaista joko suora-toistetaan tai tallennetaan verkkoon. Jotta voi nuoria yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia pu-hutella, pitää puhua nuorten kieltä nuorten käyttämissä välineissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202543

Aloituspäivämäärä

31.08.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

jordbruk
nätverk
samhörighet
sociala medier
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt