Projekt
Utvecklingsprojekt - 276900

FarmiTuuli

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tuulivoima on noussut Suomessa merkittäväksi energiantuotantomuodoksi. Tuotanto keskittyy kuitenkin nykytilanteessa isoihin voimaloihin ja puistoihin. Siten markkinoilla ei ole tarjolla maatiloille ja pk-yrityksille soveltuvia keskisuuria tuulivoimaloita, eikä niiden huoltopalveluita, vaikka esimerkiksi maatilojen yhteydessä tapahtuman tuulituotannon lisääminen edistää ruokaketjun huoltovarmuutta ja kilpailukykyä. Näiden esteiden purkaminen loisi edellytyksiä hajautetun, uusiutuvan energian tuotannon laajentamiseen koko maassa. Hankkeen tavoitteena on koota keskisuuren kokoluokan tuulivoimantuotannosta kiinnostuneiden yritysten joukko Etelä-Pohjanmaalla. Tämä joukko verkostoidaan keskenään tuulivoimavalmistajien sekä tuulivoiman huoltopalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Näin pyritään aktivoimaan yksittäisten yritysten investointeja tuulivoimantuotantoon. Lisäksi hankkeessa välitetään tietoa kuntien lupakäytänteistä ja -vaatimuksista keskikokoisten tuulivoimaloiden rakentamisprosesseissa. Hankkeen toteuttajat ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Itikka osuuskunta. Hankeaika on 1.5.2024-31.7.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276900

Slutdatum

30.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner