Projekt
Investering - 113238

Feelgood Invest

Aktion Österbotten rf

14.11.2019 - 17.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Feelgood-invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en större gemenskap i byn, få med olika typer av invånare och skapa generationsöverskridande verksamhet. Projektets åtgärder strävar till en mångsidigare användning av allmännyttiga fastigheter, byagårdar, gemensamma anläggningar, parker och friluftsområden. Projektet kan även utöka antalet aktiva människor i byarna. Med hjälp av temaprojektet hoppas vi kunna få mera aktivitet i byarna, öka och förnya byggnadernas användningsgrad samt göra boendemiljön trivsammare, tryggare och mera hållbar. Avsikten är även att aktivera nya människor genom investeringar som lockar nya användargrupper till gemensamma utrymmen och anläggningar. Uppsnyggning av omgivningen och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten bidrar till ett mera hållbart samhälle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

113238

Startdatum

14.11.2019

Slutdatum

17.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner